Online Chat

Reizen naar Nepal

Religie Nepal

Nepalezen zijn overwegend hindoe (81 procent). In de hogere gelegen delen van het land en aan de Tibetaanse grens wonen boeddhisten die ongeveer 11 procent van de bevolking uitmaken. In de Terai woont een moslimminderheid (4 procent). In de praktijk bestaat de godsdienstbeleving in Nepal uit een mix van hindoeïsme en boeddhisme.

Hindoeïsme in Nepal: Het hindoeïsme is een van de oudste religies ter wereld. De hindoes hebben geen bijbel, wel veel verschillende heilige teksten. De oudste zijn de Veda’s: vier verzamelingen lofzangen, gebeden, regels en offers en spreuken die dateren van 3500 jaar geleden. De godenverering is heel belangrijk in het hindoeïsme. De meeste hindoes geloven in een oppergeest Brahma, de schepper. Samen met Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester) vormen ze de drie-eenheid. Maar het hindoeïsme kent nog duizenden andere goden, waarvan velen reïncarnaties zijn. Vaak staan ze ergens voor, zoals de populaire Ganesh (te herkennen aan het olifantenhoofd), de god voor wijsheid en kennis en Hanuman, de apengod die bekend staat om zijn trouw.

Kastensysteem: Typerend voor het hindoeïsme is het kastensysteem, de indeling van de bevolking in een hiërarchie van overgeërfde sociale klassen. Alles draait daarbij om het begrip ‘zuiverheid’. Officieel bestaat het kastenstelsel niet meer, maar de invloed ervan op de samenleving is nog altijd groot. De laagste status hebben de kastenlozen die tegenwoordig dalits worden genoemd. Zij oefenen de onreine beroepen uit zoals rioolreiniging en lijkverbranding.

Vermenging van hindoeïsme en boeddhisme in Nepal: 
Sinds eeuwen heeft er in Nepal een intensieve vermenging van hindoeïsme en boeddhisme plaatsgevonden. Allerlei spirituele elementen werden uitgewisseld en tegenwoordig is in sommige gevallen niet meer te achterhalen of een godheid van hindoeïstische of boeddhistische oorsprong is. Menig religieus festival wordt in Nepal door zowel boeddhisten als hindoes gevierd en aanhangers van beide religies bezoeken soms dezelfde heiligdommen. In Kathmandu ligt het pagodetempeltje van de hindoe godin Harati, beschermster tegen kinderziekten, pal naast de boeddhistische stoepa van Swayambunath.