Veiligheid Nepal

Nepal is een relatief veilige bestemming. Het grootste gevaar vormen natuurrampen aangezien Nepal in een aardbevingsgevoelig gebied ligt. Berovingen of andere vormen van fysiek geweld tegen toeristen komen er weinig voor. Breng mensen niet in de verleiding om je te beroven en draag dus geen dure sieraden. Stop geld en belangrijke papieren goed weg, bijvoorbeeld in zakjes aan de binnenkant van je kleding.  

Reisadvies voor Nepal
Hoewel de politieke situatie in Nepal al geruime tijd vrij stabiel is, blijven de politieke ontwikkelingen in Nepal onvoorspelbaar. Actuele informatie over de politieke ontwikkelingen en een reisadvies voor Nepal vind je op de app 'BZ reisadvies' of op de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken: www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz (kijk onder reisadvies Nepal) en http://diplomatie.belgium.be
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.