Online Chat

Reizen naar Tibet

Religie Tibet

Het Tibetaans boeddhisme, ook wel het lamaïsme genoemd, is de belangrijkste godsdienst in Tibet en is nauw verweven met het dagelijkse leven en de cultuur. Overal in het landschap en in de dorpen zie je gedenktekens zoals gebedsvlaggen, manistenen en chortens. Ook zie je tijdens een rondreis door Tibet veel mensen die met een gebedsmolen in hun hand gebeden prevelen.

Traditionele religie van Tibet
Het lamaïsme in Tibet is een mengeling van bön en boeddhisme. Bön is de traditionele religie van het voor-boeddhistische Tibet. Het is een vorm van sjamanisme waarin de sjamaan, door middel van trance en ritueel verstoringen in het evenwicht tussen hemel en aarde herstelt en zo ziekte, plagen en dergelijke wegneemt. Bön kent vooral ook een groot aantal woeste demonen die met ingewikkelde offers te vriend gehouden moeten worden. Voor deze offers waren vooral dieren, maar soms ook mensen nodig. Het beroemde Bardo Thodol of Tibetaans dodenboek is voor een groot deel gebaseerd op de bönrituelen om in contact te treden met het leven na de dood.

Invloed boeddhisme in Tibet

Het boeddhisme deed in Tibet zijn intrede in de 8ste eeuw met de komst van de monnik Padma Sambhava, maar kreeg slechts voet aan de grond door veel elementen van bön over te nemen. Met name de demonen, die zich tussen hemel en aarde bevonden, kregen een plaats in een lager pantheon dat voor hen werd gecreëerd. Ze zijn opgenomen als de wachters van de spirituele wereld. Deze dharmapala’s zijn geschilderd bij de ingang van gompa's (kloosters) en vaak het onderwerp van thankha's (religieuze schilderingen).

Geestelijk leider in ballingschap

Na een periode van verval stichtte de Tibetaanse hervormer Tsjongkhapa rond 1400 de sekte Gelugspa. Dit is vandaag de dag de belangrijkste stroming binnen het lamaïsme. De aanhangers van deze sekte worden vanwege hun kleding ook wel ‘geelkappen’ genoemd. Het lamaïsme kent een hiërarchie met aan de top de Dalai Lama die zowel religieus als politiek leider is. Via een systeem van reïncarnatie volgen de Dalai Lama’s elkaar op. Vanuit het Noord-Indiase Dharamsala, waar de Tibetaanse regering in ballingschap zetelt, strijdt de huidige Dalai Lama voor een vreedzame oplossing voor het Tibetaanse volk.