Online Chat

Reizen naar Tibet

Bevolking Tibet

Bijna vijfenvijftig jaar geleden werd Tibet bezet door China. Sindsdien is het oorspronkelijke Tibet verdeeld over vijf Chinese provincies (Qinghai, Sichuan, Gansu, Yunnan en Tibet). Met Tibet bedoelen we tegenwoordig de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), dat ongeveer een achtste van de totale oppervlakte van China (9.956.960 km²) beslaat. Tibet telt ongeveer 3 miljoen inwoners waarvan het merendeel in Zuid-Tibet leeft. De bevolking van Tibet bestaat naar schatting voor 85 procent uit Tibetanen. Het totale aantal Tibetanen wordt echter op een kleine 6 miljoen geschat, en de meeste daarvan wonen in de Chinese provincies Qinghai, Sichuan en Yunnan. Veel ballingen wonen in de buurlanden India en Nepal.

Han-Chinezen in Tibet
Sinds eind jaren tachtig is er een massale volksverhuizing van Chinezen richting Tibet in gang gezet. Door de aanleg van de spoorlijn Goldmud – Lhasa, die in de zomer 2006 is gebruik genomen, is er een continue stroom van immigranten. De Han-Chinezen wonen voornamelijk in de grotere plaatsen zoals Lhasa en Shigatse en zijn actief in de mijnbouw, industrie, handel en het leger. De meesten worden gelokt met allerlei voordelen zoals hogere lonen, goede scholing en medische voorzieningen, speciale huisvestiging en langere vakanties.

Cultuur in Tibet

De Tibetaanse cultuur die tijdens de Culturele Revolutie bijna compleet vernietigd werd, is de afgelopen decennia weer nieuw leven ingeblazen. Een aantal van de ruim zesduizend vernietigde kloosters is weer opgebouwd, onder andere om toeristen te lokken. De kloosters, die een beperkt aantal monniken en nonnen mochten herbergen, worden echter nauwlettend in de gaten gehouden.