Online Chat

Reizen naar Marokko

Taal Marokko

De taalsituatie in Marokko is aardig ingewikkeld. Net zoals in alle andere Arabische landen kent Marokko het klassiek Arabisch als de officiële taal. Deze wordt op de scholen onderwezen als de schrijftaal en gesproken bij formele situaties.

Gesproken taal in Marokko: In de dagelijkse omgang wordt het derija, Marokkaans dialect gesproken. Het Berbers is een taal met dialecten, die niet verwant zijn aan het Arabisch. Tenslotte beheersen met name de geschoolde Marokkanen uit de steden het Frans heel goed (Marokko was een Frans protectoraat). Ondanks dat je in veel situaties met Frans terecht kunt, wordt het erg gewaardeerd als je een paar woordjes in het Marokkaans kunt zeggen. Personeel in de toeristensector spreekt in toenemende mate wat Engels.

Enkele woordjes Marokkaans
Goedendag/welkom (groet)
Salaam aleikoem/ ahlen wa sahlen
antwoord: wa aleikoem salaam / ahlen

Hoe heet je?
Asjnoe smietek?

Ik heet Kees
Smietie Kees

Dank u wel
Sjoekraan

Ik kom uit Nederland/ België
Ana min hoelanda/ belzjika

Marokko is een mooi land
El-maghrib bled zwiena

Tellen in het Marokkaans

1 = wahed
2 = zjoez
3 = tlataa
4 = rebâ
5 = khemsa
6 = setta
7 = sebâ
8 = tmenja
9 = tseoed
10 = âshra
100 = mija
1000 = alf