Online Chat

Reizen naar Marokko

Religie Marokko

Meer dan 98 procent van de bevolking in Marokko is moslim, bijna alle tradities en ceremonies bij geboortes, huwelijken, begrafenissen en andere sociale gebeurtenissen zijn geënt op islamitische gewoonten. De overige twee procent zijn christenen (afstammelingen van voormalige Europese kolonialisten) en joden.

Volksgeloof in Marokko: 
Marokkaanse moslims beleven hun geloof elk op hun eigen manier. Oudere generaties op het platteland  hebben een strengere interpretatie van de islam dan de jongeren in de steden. Hoewel de meeste berbers zich als goede moslim beschouwen, blijven ze ook trouw aan hun eigen traditionele gebruiken. In het hele land vind je koepelgraven waar overblijfselen rusten van marabouts, heilige mannen. Aan de heilige mannen worden tal van kwaliteiten toegeschreven, zoals het verrichten van wonderen en het genezen van zieken.