Online Chat

Reizen naar Egypte

Taal Egypte

De officiële taal van Egypte is Arabisch. Binnen het Arabische taalgebruik onderscheidt men drie registers. Het eerste is de gesproken taal, de informele taal die gesproken wordt op straat en die hoort tot de groep oosterse Arabische dialecten zoals het Syrisch, het Libanees of het Jordaans. Deze taal bestaat niet in schrift.

Dialecten in Egypte: Egypte kent binnen deze informele taal een aantal dialecten zoals het Cairees, Saidische dialect in Opper Egypte en het dialect in de Fayoem. Daarnaast wordt er in het zuiden ook Nubisch gesproken, een Hamitische taal.

Arabisch in Egypte: Egyptisch Arabisch wordt ook buiten Egypte goed verstaan dankzij de verspreiding van ‘films en lectuur afkomstig uit Egypte’. Naast de gesproken taal is er het Standaard Arabisch, de geschreven taal die in alle landen ongeveer hetzelfde is. Het is de taal van de krant maar ook de politici spreken het bij officiële redevoeringen. Het derde register is het klassiek Arabisch, de zevende eeuwse taal waarin de Koran is geschreven. De kennis van deze taal is bij de meeste eerder passief en beperkt zich tot het kunnen opzeggen van Koranpassages.

Engels in Egypte: Hoewel je in toeristengebieden wel terecht kunt met Engels, is het zeker de moeite waard een paar woorden of zinnen Egyptisch te leren. De lokale bevolking zal dat zeker waarderen.

Enkele woordjes Arabisch

Welkom, hallo
Ahlan wa Sahlan

Dank u wel
Sjoekran

Het maakt niet uit
Ma'alesj

Tot ziens
Ma'a salaama

Tellen in het Arabisch
1 = waahid
2 = itneen
3 = talaata
4 = arba’a
5 = khamsaa
6 = sittaa
7 = saba’a
8 = tamanyaa
9 = tisa’a
10 = asjara