Fotografie Egypte

Oudheden mag je over het algemeen vrijuit fotograferen en filmen. In musea en graven dien je echter voor een vergunning te betalen. Daarmee heb je het recht opnames te maken, zij het soms met restricties. Zo is flitslicht vaak verboden omdat het de schilderijen in tombes aantast. Vraag altijd om toestemming als je mensen wilt fotograferen en respecteer het als men bezwaar maakt.

Het is officieel verboden om van militaire objecten, havens, ambassades, stations en andere openbare gebouwen, bruggen en dammen opnames te maken.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.