Fooien Egypte

Het in Egypte geldende ‘voor wat hoort wat’ principe leidt ertoe dat men je tijdens je Egypte rondreis, na vrijwel elke bewezen dienst, om baksjiesj (fooi, tip) zal vragen. Sommige westerlingen vinden het vervelend om voor elke kleinigheid hun beurs te moeten trekken, maar vergeet niet dat zulke kleine bijdragen vaak een noodzakelijke aanvulling vormen op het, meestal karige, inkomen van de mensen uit de armere bevolkingsgroepen. Het is dan ook handig om ervoor te zorgen dat je altijd een flinke hoeveelheid kleine bankbiljetten (van 50 piaster en 1 pond) op zak hebt.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.