Online Chat

Reizen naar Namibië

Religie Namibië

Religie is diepgeworteld in de Namibische cultuur. Circa 80-90% van de bevolking is christen, waarbij de Duits-Lutherse kerk domineert. Ook is de Nederlands Hervormde Kerk groot, dat komt voort uit het feit dat Namibië tot 1990 bij Zuid-Afrika hoorde. In dat land was de Nederlands Hervormde Kerk onder de apartheid de nationale godsdienst. Dankzij vroege missie-activiteiten is er ook een rooms-katholieke groep, voornamelijk in centraal en noord Namibië. Deze mensen stammen af van bekeerlingen van Portugese missionarissen, die Namibië via de Portugese kolonie Angola binnentrokken.

De meeste niet-christelijke Namibiërs, zoals de San, de Himba en sommige Herero groepen belijden het animisme. Dit houdt naast de verering van de natuur ook de verering van voorouders in. Van de voorouders wordt geloofd wordt dat zij niet dood zijn, maar voortleven in een andere vorm. Geesten van de voorouders zijn (via priesters en medicijnmannen) de boodschappers tussen de nog levende mensen en de goden. Soms worden er offers gebracht.

Door de jaren heen heeft het traditionele animisme zich vermengd met het christendom.