Online Chat

Reizen naar Jordanië

Bevolking Jordanië

Jordanië heeft een oppervlakte van 89.342 km² (2,2 maal Nederland en 3 maal België) en telt officieel zo’n 10 miljoen inwoners, waarvan een kleine vier miljoen in de hoofdstad Amman woont. In werkelijkheid is het aantal inwoners aanzienlijk groter vanwege grote stromen vluchtelingen uit Syrië, Irak en Libanon.

Bevolking van Jordanië: De Jordaanse bevolking bestaat bijna geheel uit Arabieren (98 procent), met als belangrijkste minderheidsgroepering de Circassiërs of Tsjerkessen (100.000 personen), die oorspronkelijk afkomstig zijn uit de Kaukasus. Ruim de helft van de bevolking van Jordanië is afkomstig uit door Israël bezette gebieden van Palestina. De oorspronkelijke bewoners van de Oostelijke Jordaanoever zijn voornamelijk bedoeïenen; van hen leidt echter nog maar een klein deel een nomadisch bestaan.