Reizen naar Sri Lanka

Religie Sri Lanka

De religie in Sri Lanka met de meest aanhangers is het boeddhisme. Ongeveer 69 procent van de bevolking in Sri Lanka is boeddhist, 15 procent is hindoe (vooral Tamils), 6 procent is christen en 7 procent is moslim.

Boeddhisme in Sri Lanka: 
Boeddhisten zijn aanhangers van de leer van Siddhartha Gautama, een prins die zo'n 2500 jaar geleden in Noord-India een levensleer verkondigde, die in feite bedoeld was om het verstarde hindoeïsme van die tijd te hervormen. Hij bereikte in zijn leven de Verlichting en ging de geschiedenis in als de Boeddha. Zijn levensleer zegt al dat het wel of niet bestaan van een god of goden feitelijk van ondergeschikt belang is voor de boeddhisten. In navolging van het hindoeïsme beweert de Boeddha dat alles wat bestaat een eeuwige opeenvolging van ontstaan en vergaan is, waaraan in principe niets kan ontsnappen: niet de goden, niet het universum, niet de mensen. Het is hem, de Boeddha, echter wel gelukt om uit dit eeuwige rad van wedergeboorten los te komen. Zijn leer is een ontsnappingsmethode naar het Nirvana, een staat van tijdloze rust en eenheid met alles. Deze status is echter alleen voorbehouden aan de monniken. Leken kunnen tijdens hun leven op aarde hoogstens iets toevoegen aan hun karma en herboren worden in een hogere positie. Men kan zijn karma verhogen door het doen van goede werken, zoals het geven van aalmoezen aan monniken en donaties aan tempels. Het onbaatzuchtig geven, ook wel ‘dana’ genoemd, is dan ook de belangrijkste vorm van deugdzaamheid die leidt tot een goed karma.

Hindoeïsme in Sri Lanka: 
Hindoes hebben de plicht om dagelijks te bidden en kleine offerandes te brengen aan een of meer van hun ontelbare goden. Dit verplicht ritueel wordt ‘puja’ genoemd. Ook het aanbrengen van de tika, de meestal rode stip tussen de ogen is zo'n ritueel. Dit derde oog is bedoeld om bij voortduring ook de blik te richten op de goddelijke wereld, de wereld achter onze werkelijkheid, die niet meer is dan een verwarrende afspiegeling van de hogere werelden. De belangrijkste puja's die dagelijks in de tempels worden gehouden, vinden plaats bij zonsopgang en zonsondergang. Bij volle maan zijn de boeddhistische tempels het drukst bezocht en bij nieuwe maan die van de hindoes.