Online Chat

Reizen naar Schotland

Religie Schotland

Het merendeel van de gelovige Schotten is christelijk. Van de religieuze Schotten is de meerderheid protestants: 750.000 Schotten zijn lid van de Kerk van Schotland (Presbyterian Church of Scotland) en de (Anglicaanse) Episcopal Church of Scotland kent 58.000 leden. Verder zijn er kleinere gemeenschappen protestanten zoals de Free Church of Scotland. Ook kent Schotland een aantal kleine orthodoxe calvinistische kerkgenootschappen, zoals methodisten en unitariërs. Daarnaast heeft Schotland circa 745.000 rooms-katholieken, met name in en om Glasgow.

De Kerk van Schotland (ook wel ‘kirk’ genoemd) is de grootste protestantse kerk, die van de streng religieuze presbyterianen. God wordt vereerd in sobere kerken omdat presbyterianen rituelen als onbelangrijk beschouwen. Centraal in het gebedshuis staat de preekstoel: de preek van de voorganger is voor de gelovigen dan ook erg belangrijk. Schilderijen, beelden en andere decoraties zijn in de kerken niet of nauwelijks aanwezig. Voor presbyterianen is de relatie van het individu tot zijn/haar schepper belangrijk, net als oprechtheid, plicht, discipline en het serieus bezig zijn met zaken die goed zijn voor de samenleving.