Religie Oman

Hoewel de islam de officiële staatsgodsdienst is in Oman, wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen verschillende islamitische stromingen. De meerderheid van de Omanieten is aanhanger van het Ibadisme, een stroming uit de vroege ontwikkeling van de Islam die van oudsher tolerant is ten opzichte van andere religies. Daarnaast is er een aanzienlijke groep sji’ieten en zijn er soennieten. Zij hebben eigen moskeeën. Ook andere religieuze groepen, zoals hindoes en christenen, hebben hun eigen gebedshuizen. Wettelijk gezien is er godsdienstvrijheid in Oman, hoewel het propageren van religie met het doel te bekeren niet wordt geaccepteerd.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.