Online Chat

Reizen naar India

Religie India

Religie speelt een belangrijke rol in het leven van de Indiërs. De meeste zijn hindoe (80 procent) of moslim (13 procent). Verder zijn er christenen (2 procent), sikhs (2 procent), boeddhisten, jains, joden en aanhangers van het zoraisme en de Baha'i.

Hindoeïsme in India: 
Het hindoeïsme is een van de oudste religies ter wereld. De hindoes hebben geen bijbel, wel veel verschillende heilige teksten. De oudste zijn de Veda’s: vier verzamelingen lofzangen, gebeden, regels en offers en spreuken die dateren van 3500 jaar geleden. De godenverering is heel belangrijk in het hindoeïsme. De meeste hindoes geloven in een oppergeest Brahma, de schepper. Samen met Vishnu (de beschermer) en Shiva (de verwoester) vormen ze de drie-eenheid. Maar het hindoeïsme kent nog duizenden andere goden, waarvan velen reïncarnaties zijn. Vaak staan ze ergens voor, zoals de populaire Ganesh (te herkennen aan het olifantenhoofd), de god voor wijsheid en kennis en Hanuman, de apengod die bekend staat om zijn trouw.

Kastensysteem: Typerend voor het hindoeïsme is het kastensysteem, de indeling van de bevolking in een hiërarchie van overgeërfde sociale klassen. Alles draait daarbij om het begrip ‘zuiverheid’. Officieel bestaat het kastenstelsel niet meer, maar de invloed ervan op de samenleving is nog altijd groot. De laagste status hebben de kastenlozen die tegenwoordig dalits worden genoemd. Zij oefenen de onreine beroepen uit zoals rioolreiniging en lijkverbranding.

Islam en christendom in India: 
Een belangrijke minderheid zijn de moslims. India is, na Indonesië en Pakistan, het land met de grootste islamitische bevolking. Spanningen tussen hindoes en moslims zijn er altijd geweest, maar vooral op politiek vlak. Al jaren woedt er het conflict in Kashmir, waar militante moslims vechten voor afscheiding van India. De meeste moslims en hindoes willen niets te maken hebben met de politieke conflicten.
Na het hindoeïsme en de islam heeft het christendom de meeste aanhangers. Het christendom is eind vijftiende eeuw door de Portugezen naar India gebracht. De meeste christenen zijn rooms-katholiek.

Boeddhisme in India: 
India is de geboorteplaats van het boeddhisme. Veel boeddhisten bezoeken hindoetempels en vieren hindoefestivals. Andersom offeren hindoes ook voor Boeddha. In Ladakh, bestaat een aparte vorm van boeddhisme, het lamaïsme. Het is een mengeling van bön en boeddhisme. Bön is de traditionele religie van het voor-boeddhistische Tibet. Het is een vorm van sjamanisme waarin de sjamaan, door middel van trance en ritueel verstoringen in het evenwicht tussen hemel en aarde herstelt en zo ziekte, plagen en dergelijke wegneemt. Bön kent vooral ook een groot aantal woeste demonen die met offers te vriend gehouden moeten worden. Voor deze offers waren vooral dieren, maar soms ook mensen nodig. Het beroemde Bardo Thodol of Tibetaans dodenboek is voor een groot deel gebaseerd op de bönrituelen om in contact te treden met het leven na de dood.

Jainisme: 
Een aparte plaats neemt het jainisme in. Kernbegrippen zijn geweldloosheid en eerbied voor alle leven. Jains gebruiken geen vlees, vis, eieren, honing, bont en leer. Ze werken meestal in de handel omdat in andere beroepen vaak onbedoeld andere wezens worden gedood zoals bij het ploegen van het land. Ze dragen ook een mondkapje om te voorkomen dat er beestjes in hun mond vliegen.