Religie Zimbabwe

Grofweg driekwart van de Zimbabwanen noemt zich christen, maar de meeste christenen combineren hun geloof thuis vaak met meer traditionele godsdiensten. Zoals bij bijna alle Bantoe volkeren speelt ook in Zimbabwe de verering van de voorvaderen een grote rol. Om die gunstig te zinnen bij hoogtijdagen of bij onheil moeten geregeld dieren geofferd worden. Omdat de voorvaderen rechtstreeks met een christelijke god zouden kunnen communiceren blijft de Bijbel voor veel Zimbabwanen evengoed van groot belang. Veel ouders geven kinderen Bijbelse namen of namen die op andere wijze godvruchtigheid impliceren. Een kleine groep van vooral Aziatische Zimbabwanen in de steden is moslim.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.