Online Chat

Reizen naar Zimbabwe

Bevolking Zimbabwe

Er wonen naar schatting 15 miljoen mensen in Zimbabwe, maar omdat miljoenen Zimbabwanen sinds 2000 hun land vanwege politieke en economische moeilijkheden hebben verlaten, is over het precieze aantal inwoners veel discussie. In buurland Zuid-Afrika alleen al zouden momenteel rond de 2 miljoen Zimbabwanen woonachtig zijn.

Bevolkingsgroepen van Zimbabwe: De meerderheid van de Zimbabwanen, ongeveer 82 procent, behoort tot het Shona-volk. Zij bewonen oorspronkelijk vooral het vruchtbare noorden en oosten van het land. Het zuiden van het land, Matabeleland, wordt bewoond door de Ndebele- (of Matabele-) minderheid. De Ndebeles, die ook vertakkingen in Zuid-Afrika hebben, maken ongeveer 14 procent van de bevolking uit. Vooral in de grote steden Harare, de hoofdstad, en Bulawayo en Mutare wonen nog enkele duizenden blanken, veelal nakomelingen van Rhodesische kolonisten die al generaties lang in het land verblijven. Veel blanke boeren hebben het land na de onstuimige landhervormingspolitiek van president Mugabe verlaten of wachten in Harare op betere tijden.