Bevolking Zimbabwe

Zimbabwe is met een oppervlakte van 390.757 vierkante kilometer ongeveer negen keer zo groot als Nederland en dertien keer België. Er wonen naar schatting 13 miljoen mensen, maar omdat miljoenen Zimbabwanen sinds 2000 hun land vanwege politieke en economische moeilijkheden hebben verlaten, is over het precieze aantal inwoners veel discussie. In buurland Zuid-Afrika alleen al zouden momenteel rond de 2 miljoen Zimbabwanen woonachtig zijn.

Bevolkingsgroepen van Zimbabwe
De meerderheid van de Zimbabwanen, ongeveer 82 procent, behoort tot het Shona-volk. Zij bewonen oorspronkelijk vooral het vruchtbare noorden en oosten van het land. Het zuiden van het land, Matabeleland, wordt bewoond door de Ndebele- (of Matabele-) minderheid. De Ndebeles, die ook vertakkingen in Zuid-Afrika hebben, maken ongeveer 14 procent van de bevolking uit. Vooral in de grote steden Harare, de hoofdstad, en Bulawayo en Mutare wonen nog enkele duizenden blanken, veelal nakomelingen van Rhodesische kolonisten die al generatieslang in het land verblijven. Veel blanke boeren hebben het land na de onstuimige landhervormingspolitiek van president Mugabe verlaten of wachten in Harare op betere tijden.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.