Online Chat

Reizen naar Griekenland

Feestdagen en festivals Griekenland

Belangrijke nationale feestdagen in Griekenland zijn: Nieuwjaar (1 januari), Herdenking van de Griekse Vrijheidsstrijd (25 maart), Dag van de Arbeid (1 mei) en de Nationale feestdag/Ochi-dag (28 oktober). Op Ochi-dag herdenkt men het grote historisch ‘nee’ van een toenmalige Griekse generaal in 1940 op een ultimatum van dictator Mussolini waarin deze vroeg om troepen van de As-mogendheden toe te laten tot Griekenland waardoor het land betrokken raakte bij de Tweede Wereldoorlog.

Religieuze feestdagen in Griekenland: De kerkelijke orthodoxe feestdagen vallen in Griekenland meestal op andere dagen dan bij ons omdat ze niet volgens de Gregoriaanse kalender maar volgens de Juliaanse kalender worden berekend. De volgende kerkelijke feestdagen zijn officiële vrije dagen: Epiphania/Driekoningen (6 januari), Kathari Deftera/asmaandag, orthodox Pasen, orthodox Pinksteren, Maria Hemelvaart (15 augustus) en Kerstmis (25 en 26 december).

Bijgeloof in Griekenland: Behalve de officiële kerkelijke feestdagen worden over heel Griekenland kerkwijdingsfeesten (Panigiria) gevierd. Deze feesten worden gevierd op de dag van het patronaatsfeest voor de heilige aan wie de kerk in een plaats is gewijd. Vaak gaan dit soort feesten vergezeld van processies en/of muziek en dans.

Het geloof in het Boze Oog is in Griekenland nog wijdverspreid. Zo zie je kinderen met een amulet om de nek en of chauffeurs met een kettinkje aan de achteruitkijkspiegel. Ook zijn er talloze bedevaartplaatsen waar Grieken zogenaamde tamas offeren. Het zijn zilveren plakken versierd met een klein voorwerp waarvoor men genezing vraagt (bijv. voor hart, been, ogen) of waar men bescherming voor vraagt (zoals huis, auto of boot). Deze wensoffers hangen als slingers aan iconen die men als heilig beschouwt en waarvan men wonderen verwacht. Zo trekt de icoon van de Maagd Maria op het eiland Tinos (Cycladen) jaarlijks duizenden bedevaartgangers.