Online Chat

Reizen naar Griekenland

Religie Griekenland

De Grieks-orthodoxe kerk neemt in de samenleving een belangrijke plaats in. In tegenstelling tot  de rooms-katholieke kerk zijn bij de orthodoxe kerk sinds de 8ste eeuw geen nieuwe dogma’s meer afgekondigd. Belangrijke verschillen zijn dat orthodoxe kerk de soevereiniteit van de paus niet erkent. Voor orthodoxe priesters geldt geen celibaat, zij kunnen trouwen. Crematie is verboden. Heiligendagen zijn belangrijker dan verjaardagen.

Rituelen in Griekenland: Bepaalde rituelen zoals het doopfeest en begrafenissen worden uitgebreid gevierd. Tijdens de doop worden gelovigen volledig ondergedompeld. De doop vindt gelijktijdig met eerste communie plaats. Begrafenissen zijn vaak feestelijke gebeurtenissen waarbij de nodige drank en spijs wordt genuttigd. Vaak volgt er na 40 dagen een herdenkingsdienst waarbij ook goed wordt gegeten en gedronken. Families die het zich kunnen permitteren bezorgen de overledene een marmeren graf en blijven het graf regelmatig bezoeken en onderhouden met bloemen en olielampjes. 

Pasen in Griekenland: Grieken geloven in een goed leven na de dood. Vandaar dat het Paasfeest het belangrijkste religieuze feest is. Tijdens de Goede Week die vooraf gaat aan Pasen gaan mensen meerdere keren naar de kerk. Men herdenkt dan het lijden en kruisiging van Christus. Op Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er processies en wordt er vuurwerk afgestoken. Op Eerste en Tweede Paasdag viert men de wederopstanding van Christus. Tijdens dit feest zoeken families en vrienden elkaar op en wordt er veel werk van het eten gemaakt. Op het platteland is het gebruikelijk dat er een lam of geit aan het spit wordt gegrild.