Fotografie Roemenië

Als je personen fotografeert, is het wel zo beleefd om vooraf toestemming te vragen. Roma zigeuners houden er doorgaans niet van om gefotografeerd te worden. Enerzijds zijn ze bang dat met de foto een stukje van hun ziel wordt afgenomen, anderzijds willen ze geen toeristische attractie zijn.

Indien je in kloosters of kerken wilt fotograferen heb je daar toestemming voor nodig. Soms wordt geen toestemming verleend omdat muurschilderingen gevoelig zijn voor flitslicht. Foto's maken van militaire en strategische objecten, zoals grensposten, is niet toegestaan.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.