Online Chat

Reizen naar Roemenië

Bevolking Roemenië

Roemenië heeft een oppervlakte van 238.391 m² (ongeveer zes keer Nederland) en teIt 21,5 miljoen inwoners. Roemenië is een land met verschillende volkeren en culturen. De grootste bevolkingsgroep vormen de etnisch Roemenen (83,4 procent), de grootste minderheid de Magyaren (Hongaren) (6,1 procent). Daarnaast zijn er kleine groepen Duitsers,  Slaven en Turken. Ten opzichte van de Roma (3,2 procent)  is er een dubbele houding: de zigeunermuziek wordt enorm gewaardeerd, maar de Roma als bevolkingsgroep spelen een marginale rol in het maatschappelijk leven.

Minderheden in Roemenië: De Grondwet garandeerde lange tijd het vrije gebruik van de eigen taal in scholen en in publicaties. Men sprak niet van minderheden, maar van ‘bij ons wonende nationaliteiten’. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen dictator Ceausescu aan de macht was verslechterde de situatie voor minderheden. Na zijn dood in 1989 wordt er gepoogd de verhouding van de staat met de minderheden weer te ontspannen. Er kwam een minderhedenwet en vertegenwoordigers van minderheden hebben een zetel in het parlement. Vijftien minderheden zijn nu vertegenwoordigd in het Roemeense parlement.

Roemenië in de EU: Op 1 januari 2007 is Roemenië toegetreden tot de Europese Unie. Roemenië moest en moet nog steeds in verband hiermee aan veel eisen voldoen. In Nederland overheerst het beeld van Roemenië als een land met Oost-Europese flats, paardenkarren op het platteland en criminele bendes. Dat is een erg eenzijdig beeld. Het grootste deel van de bevolking verdient netjes zijn boterham en kan redelijk rondkomen. Een deel van de bevolking leeft echter onder de armoedegrens, waardoor ze uit hun huis (dreigen te) worden gezet. Mensen die het zwaar hebben zijn weeskinderen, ouden-van-dagen en gehandicapten. Veel jonge mannen en vrouwen zijn (tijdelijk) geëmigreerd en werken met name in Italië en Spanje. Het verdiende geld wordt nogal eens besteed aan de bouw van protserige villa’s zoals je die op het platteland tegenkomt.