Online Chat

Reizen naar Nieuw-Zeeland

Taal Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland wordt Engels gesproken. Maar dan wel met een heel ander accent dan in Amerika of Engeland. Vermeng accenten van Schotland, Engeland en Ierland met een vleugje Australisch en je hoort Nieuw-Zeelands. Kiwi’s spreken de klinkers anders uit. Zo zijn fish and chips ‘fush and chups’ en een dress is een ‘driss’. Een typisch Nieuw-Zeelands gezegde is sweet as, dat zoveel betekent als ‘goed’. Vraag je aan een Kiwi ‘How are you doing?’ dan antwoordt hij ‘Sweet as’.

Eigen taal van Maori: 
De Maori hebben naast het Engels hun eigen taal, het Maori, een Austronesische taal die verwant is aan andere Polynesische en zuidoost-Aziatische talen, waaronder het Indonesisch. In het verleden is het langere tijd verboden geweest om Maori te spreken op scholen, waardoor de taal langzaam dreigde te sterven. Sinds begin jaren ’80 is er echter sprake van een heuse heropleving, die er o.a. toe geleid heeft dat het Maori in 1987 werd erkend als officiële taal. Het aantal Maori dat de taal nog vloeiend kan spreken is weliswaar beperkt tot ongeveer 30.000, maar veel meer Maori mensen beheersen de taal tot op zekere hoogte. Zo is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk om elkaar in het Maori aan te spreken en elkaar in het Maori te groeten. Verder worden in het Engels nog vaak Maori woorden gebruikt die moeilijk vertaalbaar zijn. Tot slot zijn er veel plaatsnamen in het Maori.

Enkele woorden Maori

Kia ora
hallo (letterlijk: ‘wees gezond of levend’)

Pakeha
blanke van Europese afkomst, niet-Maori (letterlijk: ‘vreemde’)

Hoa
vriend

Manuhiri
bezoeker, gast

Aotearoa
lange witte wolk (het Noordereiland; vaak gebruikt voor Nieuw-Zeeland als geheel)

Waipounamu
Zuidereiland

Marae
sacrale plaats voor een ontmoetingshuis; tevens aanduiding voor het gehele complex rondom een ontmoetingshuis

Moko
tatoeage

Pounamu
jade, groensteen