Online Chat

Reizen naar Madagascar

Bevolking Madagascar

Madagascar heeft een oppervlakte van 592.000 km² (14 maal Nederland en 19 maal België) en telt 28 miljoen mensen waarvan de helft jonger dan twintig jaar is.

Bevolkingsgroepen van Madagascar: 
Ongeveer vijftienhonderd jaar geleden kwamen de eerste mensen naar Madagascar. De voorouders van de meerderheid van de bevolking komen uit Indonesië, Malakka en Melanesië. Later kwamen immigranten uit Azië, Afrika en Arabië. Momenteel zijn er achttien erkende etnische bevolkingsgroepen. Iedere bevolkingsgroep hecht zeer veel waarde aan het behoud van haar eigen cultuur. Er zijn regelmatig conflicten tussen de kustbewoners, de Côtiers, en de Merina, de mensen van de hoogvlakte die afstammen van de Indonesisch-Maleisisch immigranten. De laatsten zijn rijker, beter opgeleid en hebben de politieke macht in handen.