Online Chat

Reizen naar Guatemala

Bevolking Guatemala

Guatemala heeft een oppervlakte van 108.890 km² (2,6 maal Nederland, 3,5 maal België) en telt circa 17 miljoen inwoners waarvan ruim 40 procent rechtstreeks afstamt van de oorspronkelijke Maya bevolking. Bijna 50 procent van de bevolking leeft in steden. De economische en sociale tegenstellingen in het land zijn groot. Driekwart van de bevolking leeft in armoede en kan basisbehoeften als voedsel, huisvestiging en kleding niet betalen. Zij hebben geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De indiaanse bevolking bevindt zich nog steeds in een achterstandsituatie en is onderwerp van discriminatie. Bijna de helft van de bevolking is werkzaam in de landbouw. De economie van Guatemala is sterk afhankelijk van de export van koffie, suiker, bananen en kardemon.

Bevolkingsgroepen van Guatemala: In Guatemala leeft de grootste indianenmeerderheid van Midden- en Latijns-Amerika. Naar schatting bestaat 40 procent van de bevolking uit indígenas, diverse inheemse indiaanse groepen. De overige 60 procent bestaat uit blanken en mestizos, een versmelting van het indiaanse ras en Europeanen. Voor deze niet-indiaanse, westers georiënteerde bevolking gebruikt men in Guatemala ook de term ladinos.