Fotografie Suriname

Foto’s en filmopnames zijn de tastbare herinneringen van een onvergetelijke reis. Houd er wel rekening mee dat je niet overal alles mag fotograferen. Het is verboden foto’s te maken van militaire objecten, regeringsgebouwen, grensovergangen, vliegvelden, enz. Wil je mensen fotograferen in Suriname, doe het dan met respect en vraag altijd eerst om toestemming. Vooral in indianendorpen en dorpen van boslandcreolen in het binnenland stellen bewoners er bepaald geen prijs op om op de foto te gaan. Wees zeer terughoudend met het fotograferen van religieuze gebeurtenissen of biddende mensen.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.