Online Chat

Reizen naar Oostenrijk

Bevolking Oostenrijk

Oostenrijk heeft ongeveer 9 miljoen inwoners. Het grootste deel (60%) van de Oostenrijkers woont in de grote steden. In Wenen bevindt zich zelfs 20 procent van de totale bevolking. De ontvolking van het platteland gaat in een rap tempo. Vooral jongeren trekken weg naar de steden, een baan is daar namelijk makkelijker te vinden dan op het platteland. De huidige groei van de bevolking wordt vooral veroorzaakt door een positief migratieoverschot.