Cultuur Kenia

Als je iemand begroet doe je dat met de rechterhand. Dat geldt ook als je iemand iets aanreikt. Ook eten doe je met de rechterhand. De linkerhand gebruik je op het toilet als je je billen afveegt. Het is niet gebruikelijk dat mannen en vrouwen in het openbaar intiem met elkaar omgaan.

Tijdsbegrip in Kenia
Voor Kenianen kent de tijd een ander ritme dan voor Europeanen. In het Kiswahili begint men te tellen vanaf het moment dat het licht (zes uur 's morgens) en donker (zes uur 's avonds) wordt. Zeven uur 's ochtends wordt volgens deze telling saa moja (één uur overdag) en zeven uur 's avonds saa moja usiku (een uur 's nachts). Wil je een afspraak maken, bedenk dan dat het tijdsbegrip in Kenia anders is. Afspraken worden eerder gemaakt in termen van ochtend, middag en avond dan in uren.

Kleding in Kenia

Het getuigt van respect als je netjes gekleed gaat. Kenianen die het zich kunnen permitteren gaan zelf ook goed gekleed en goed gekapt op stap. Ondanks de warmte is het voor mannen volstrekt niet gebruikelijk om op straat met ontbloot bovenlijf lopen. Voor vrouwen geldt dat knieën en schouders bedekt zijn, zeker in islami­ti­sche gebie­den.

TE GAST IN Kenia

Meer informatie over culturele verschillen en omgangsvormen in Kenia vind je in TE GAST IN Kenia ( verkrijgbaar in boekhandel of te bestellen via: www.tegastin.nl).
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.