Bevolking Kenia

Kenia heeft een oppervlakte van 569.259 km² (14 keer Nederland en 18,5 keer België) en telt 45 miljoen inwoners (2014). Ongeveer 70 procent van de bevolking woont in het zuidwesten, in de omgeving van het Victoriameer, in Nairobi en in de hooglanden.

Bevolkingsgroepen in Kenia

De bevolking van Kenia bestaat uit zo’n zeventig etnische bevolkingsgroepen die zich vooral onderscheiden door hun taal. De drie belangrijkste taalgroepen zijn de Bantoe-sprekenden zoals de Kikuyu (22 procent), Luyia (14 procent) en Kamba (11 procent); de Niloten zoals de Luo (13 procent), Kalenijn (12 procent) en Maasai (1,6 procent) en de Koesjitische volken (3 procent). Daarnaast wonen er Aziaten, Europeanen en Arabieren, die samen ongeveer 1 procent van de bevolking uitmaken. Hoewel beperkt in aantal spelen zij een belangrijke rol in de Keniaanse economie; ze bezitten de meeste bedrijven of bekleden hoge posities in het bedrijfsleven. De strijd om land is al eeuwenlang een conflict tussen de verschillende etnische groepen, met name tussen veehouders en akkerbouwers.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.