Bevolking Colombia

Colombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika en heeft een oppervlakte van 1.141.748 km2 (ongeveer 27 keer Nederland, 37 keer België). Met bijna 45,6 miljoen inwoners is Colombia een relatief dun bevolkt land. In Colombia heeft een massale trek naar de steden plaatsgevonden, die duurt tot op de dag van vandaag. Dit komt enerzijds door de armoede op het platteland maar anderzijds is het een direct gevolg van het geweld van guerrilla's en paramilitairen in bepaalde regio’s van Colombia. Ongeveer 35 procent van de totale bevolking woont nu in de vier grootste steden: Bogotá, Medellín, Cali en Barranquilla. Zo'n 64 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Bevolkingsgroepen van Colombia
De Colombiaanse bevolking is grotendeels van gemengde afkomst. Mestiezen (gemengd bloed) vormen 68 procent van de bevolking. Daarnaast is 20 procent van Europese en 14 procent van Afrikaanse herkomst. Slechts 3 procent van de bevolking wordt door indianen gevormd.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.