Taal Cambodja

Khmer is de nationale taal van Cambodja en wordt door 90 procent van de bevolking gesproken. Andere talen die in Cambodja voorkomen, zijn de gesproken talen van de minderheden. Zo is er een grote groep Vietnamees- en Chineessprekende mensen. Mensen die in het toerisme werkzaam zijn, gebruiken Engels als voertaal.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.