Online Chat

Reizen naar Bulgarije

Religie Bulgarije

Van het gelovige volksdeel (40 procent van de bevolking) behoort 85 procent tot de Bulgaars-orthodoxe Kerk, met aan het hoofd de patriarch van Sofia; 13 procent is moslim en er is een kleine minderheid van rooms-katholieken en protestanten. 

Religie in Bulgarije: De grondwet van 1947 drong de macht van de kerk sterk terug. Er kwam een volledige scheiding van kerk en staat, de kerk mocht zich niet meer bemoeien met het onderwijs en jeugdorganisaties. De staat waarborgt vrijheid van godsdienst, maar de grondwet bepaalt tevens dat de staat toezicht houdt op de kerkgenootschappen.

Sekten in Bulgarije: Na het verdwijnen van het communisme, is er een grote belangstelling ontstaan voor allerlei vormen van bijgeloof: parapsychologische verschijnselen, occultisme, geesten en buitenaardse wezens. Een bijzondere plaats is er voor een beweging van de mysticus Peter Deunov die in 1900 de Universele Witte Broederschap oprichtte. Deunov zag zijn onderricht als een herleving van het esotorisch Christendom, geworteld in het evangelie van Johannes, waarvan hij vond dat het onderdrukt was en daardoor verborgen gehouden voor de mensen. Deunov was naast spiritueel leidsman ook musicus. Hij componeerde vele mystieke liederen die deel uitmaken van de bijeenkomsten van de beweging. Zijn volgelingen komen uit vele landen en ontmoeten elkaar bij de Zeven Meren in het Rila-gebergte, zoals ze dat al bijna honderd jaar doen.