Online Chat

Reizen naar Botswana

Bevolking Botswana

Botswana is met 2,2 miljoen mensen en een bevolkingsdichtheid van 3,7 inwoner per km² (in Nederland is dat 482, België 342) een zeer dunbevolkt land. Het is één van de meest verstedelijkte samenlevingen van Afrika.

Bevolkingsgroepen van Botswana: Het grootste deel van de bevolking (80 procent) hoort tot de Tswana. Andere bevolkingsgroepen zijn de Kalanga en Basarwa. De blanken vormen nog geen half procent van de totale bevolking. In Botswana wordt voor de namen van een stam het voorvoegsel 'Ba' gezet. Tswana wordt Batswana. De benaming van het land verwijst naar de naam van de vroegere stam.