Bevolking Botswana

Botswana is met 2,1 miljoen mensen en een bevolkingsdichtheid van 3,7 inwoner per km2 (in Nederland is dat 482, België 342) een zeer dunbevolkt land. Het is één van de meest verstedelijkte samenlevingen van Afrika.

Bevolkingsgroepen van Botswana
Het grootste deel van de bevolking (80 procent) hoort tot de Tswana. Andere bevolkingsgroepen zijn de Kalanga en Basarwa. De blanken vormen nog geen half procent van de totale bevolking. In Botswana wordt voor de namen van een stam het voorvoegsel 'Ba' gezet. Tswana wordt Batswana. De benaming van het land verwijst naar de naam van de vroegere stam.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.