Fotografie Australië

Vraag toestemming als je mensen wilt fotograferen. De meeste Aborigines willen liever niet op de foto, ook niet vanaf een afstand. Het is verboden Aboriginal rotstekeningen met flitslicht te fotograferen. Gebruik geen flits als je dieren fotografeert. Dieren kunnen erdoor verblind raken.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.