Online Chat

Reizen naar Maleisië

Religie Maleisië

Hoewel de islam de officiële godsdienst van Maleisië is, heeft iedere maatschappelijke groepering het grondwettelijke recht om zijn eigen godsdienst te belijden. Vrijwel alle belangrijke religies ter wereld zijn in Maleisië vertegenwoordigd. Ruim de helft van de bevolking (55 procent) volgt de islam. Daarnaast zijn er aanhangers van het boeddhisme (19 procent), christendom en hindoeïsme (beide 7 procent).

Islam in Maleisië: 
De islam kwam in de 14de eeuw met de handelaren uit Zuid-India naar Maleisië en was minder orthodox dan de Arabische variant. Tegen de tijd dat de Portugezen in de 16de eeuw kwamen, was de islam al diep geworteld in de geloofsbeleving van de bewoners. Bekering tot het christendom bleek moeilijk. Hoewel veel Maleisische ceremoniën nog flarden van preïslamitische religies tentoonspreiden zijn de Maleiers van West-Maleisië bijna allemaal fervente moslims.

Overige religies in Maleisië: De Chinezen hangen het taoïsme, confucianisme en het boeddhisme aan en de Indiërs hoofdzakelijk het hindoeïsme, hoewel een minderheid van de Indiërs moslim of sikh zijn. De inheemse stammen hebben een animistische geloofsovertuiging en vereren hun voorouders.