Cultuur Saoedi-Arabië

Saoedi’s hebben diverse rituelen om elkaar te begroeten. Mannen die familie van elkaar zijn of goed bevriend zijn omhelzen en kussen elkaar als begroeting. Maar naar westerse bezoekers volstaan ze doorgaans met een stevige handdruk. Daarbij wordt doorgaans de informele begroeting salaam aleikoem (vrede zij met jou) uitgesproken. Het is netjes als je dat beantwoordt met wa aleikoem salaam (eens gelijks). Het is overigens niet de bedoeling dat je als westerse man een vrouw een hand geeft. Indien de vrouw daar prijs op stelt zal zij het initiatief nemen.

Islam in Saoedi-Arabië
In het land gelden strenge islamitische wetten. Voor niet-moslims is het verboden om een moskee te bezoeken. Wees voorzichtig bij het ter sprake brengen van alles wat met islam en religie te maken heeft. Het is een gevoelig onderwerp en enige vorm van kritiek wordt niet getolereerd. Andere onderwerpen zoals het functioneren van de overheid kunnen wel voorzichtig aangekaart worden. Sommige Saoedi’s kunnen smakelijk vertellen over wat er mis is in hun land.

Vrouwen in Saoedi-Arabië
Er is waarschijnlijk geen land ter wereld waar vrouwen zo weinig vrijheid hebben. Zij mogen geen bezittingen hebben en zijn beperkt door het voogdijschap. Dat houdt in dat vrouwen voor bijna alles toestemming nodig hebben van een mannelijke voogd en niet zonder een mannelijke voogd de openbare ruimte mogen betreden. Dat kan zowel de vader als broer of neef zijn. Door de gedeeltelijke afschaffing van dat verbod hoeven vrouwen sinds kort geen toestemming meer te hebben om te werken, te studeren of naar het ziekenhuis te gaan. Maar ze hebben nog wel de toestemming van hun familie nodig. Sinds kort mogen vrouwen autorijden en hoeven ze geen gezichtsluier meer te dragen. Al met al lijkt het alsof vrouwen meer vrijheid krijgen maar in de praktijk stelt het niet zo veel voor. Elke vrouw die het waagt op te komen voor vrouwenrechten wordt direct opgepakt en gevangen gezet. Ook voor westerse vrouwen zijn er in de openbare ruimte veel beperkingen. Op veel plaatsen worden ze niet toegelaten of vinden mensen het vreemd als vrouwen daar zonder man verschijnen.

Contact met Saoedi’s
Saoedi’s zijn geneigd om hun privéleven af te schermen voor de buitenwereld. Ze zullen niet snel contact zoeken met toeristen. Maar Saoedi’s die in het buitenland zijn opgeleid of daar gewerkt hebben, vinden het soms wel leuk om een praatje te maken. Naar westerse vrouwen toe zijn Saoedi’s in de regel heel respectvol. Voor westerse mannen geldt dat het not done is om een Saoedische vrouw aan te spreken.
Voor Saoedische mannen is eer heel belangrijk. Het is dan ook zaak om een man niet in zijn eergevoel te kwetsen. Als je als toerist kritiek hebt op geleverde diensten dien je dat heel omzichtig kenbaar te maken.