Online Chat

Reizen naar Finland

Bevolking Finland

Finland is met 5,5 miljoen inwoners een van de dunst bevolkte landen van Europa. Er wonen slechts 16 inwoners per vierkante kilometer. De verdeling van de bevolking over het land is erg ongelijk. In het zuiden van Finland wonen aanzienlijk meer inwoners dan in het noorden. Zo wonen er in Helsinki en omgeving maar liefst 203 inwoners per km², terwijl Lapland maar 2 inwoners per km² telt. Dat is een groot verschil! Finland heeft ook een van de laagste geboortecijfers ter wereld. Naar verwachting zal het aantal Finnen in de nabije toekomst waarschijnlijk niet stijgen maar dalen.

Boven de poolcirkel ligt Fins Samenland (Fins Lapland), het woongebied van de Samen (Lappen). Let op: de naam ‘Lappen’ wordt door de Samen zelf als onbeleefd, zelfs ietwat beledigend ervaren. Ze geven de voorkeur aan de naam ‘Samen’ of ‘Sami’. De meeste Samen wonen in Noorwegen, zo'n 50.000. In Zweden zijn dat er ongeveer 20.000, in Finland 6000 en in Rusland 1800.

Een deel van de Samen leidde in het verleden een nomadisch bestaan. Ze volgden hun kuddes rendieren in hun jaarlijkse voedseltrek. Deze dieren zorgden voor melk, vlees en huiden. Bovendien deden ze dienst als trekdier voor de slede, het vervoermiddel bij uitstek in Lapland. Andere Samen leefden van de visserij, met name aan de Noorse kust, en ook de jacht was een belangrijke bezigheid.

Vanaf de 17de eeuw is de leefstijl van de Samen sterk veranderd. Tegenwoordig leidt nog slechts een klein percentage een nomadisch bestaan, en dan meestal nog slechts een deel van het jaar. De meeste Samen hebben zich als visser, landbouwer of zelfstandig ondernemer gevestigd. Het leven van de Samen verschilt tegenwoordig in weinig opzichten van dat van andere Scandinaviërs. De traditionele kleurige Samenkleding wordt steeds meer tot de folklore gerekend, evenals de Samenmuziek, de zogenaamde joik.