Religie Cuba

Ongeveer de helft van de bevolking van Cuba beschouwt zichzelf als niet godsdienstig; 38 procent rekent zich tot de rooms-katholieke kerk. Het aantal evangelische kerkgenootschappen is de laatste jaren sterk toegenomen.

Volksgeloof in Cuba

Daarnaast is er het Cubaanse volksgeloof, met de santéria als meest verbreide verschijningsvorm. Santeria is een mengelmoes van het katholicisme en de Yoruba-religie die de slaven uit Afrika meebrachten. Ze geloven in orishas, goden die in zee en in de bergen huizen. De rituelen dateren uit de achttiende eeuw en zijn bedoeld om de harmonie te herstellen. Soms gebeurt dat door het offeren van dieren.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.