Online Chat

Reizen naar Panama

Overige informatie Panama

Voor Panama gelden de gebruikelijke douanebepalingen. Een volwassene mag ongeveer 200 sigaretten of 500 gram tabak en een liter sterke drank of wijn belastingvrij invoeren. Binnen- of buitenlandse valuta kunnen onbeperkt ingevoerd worden. Invoer van planten en dieren is verboden. Houd er rekening mee dat je in een Latijns-Amerikaans land bent waar de drugscontrole streng is.
Er geldt een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dieren of planten. Voorbeelden van ‘foute souvenirs’ zijn schilden van schildpadden (al dan niet verwerkt in producten), geprepareerde insecten, droogbloemen e.d. Let er bij dit soort souvenirs op dat het een geldig CITES-certificaat heeft. Nederland en België zijn aangesloten bij de Washington Conventie (Verdrag over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten, afgekort als CITES) en treden streng op tegen overtredingen. Voor meer informatie over souvenirs kijk op www.wnf.nl/souvenirs of www.minlnv.nl/cites.