Bevolking Kazachstan

Kazachstan heeft een oppervlakte van 2.717.300 km² (66 maal Nederland, 90 keer België). Het land telt 16 miljoen inwoners. Kazachen stammen af van Turkse nomaden, die al duizend jaar het steppegebied tussen de Volga en Tian Shan domineren. Eeuwenlang trokken ze met hun paarden, kamelen, schapen en geiten door de immense grasvlakten. Door hun nomadisch bestaan hebben de Kazachen in tegenstelling tot de Tadzjieken en Oezbeken, geen geschreven literatuur. De Kazachse cultuur vindt haar oorsprong in de vertelkunst.

Bevolkingsgroepen van Kazachstan
Ongeveer 61 procent van de bevolking is etnisch Kazach. De rest bestaat uit Russen (24 procent), Oekraïners (2,6 procent), Duitsers (1,4 procent), Oezbeken (3 procent), Oeigoeren, Tartaren en 40 andere nationaliteiten. De meeste Kazachen wonen op het platteland in het arme zuiden, de Russen wonen vooral in het rijkere, geïndustrialiseerde noorden.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.