Landschap Albanië

Albanië is een van de hoogst gelegen landen van Europa met een gemiddelde hoogte van 700 meter. Er zijn drie berggebieden. De Albanese Alpen ten noorden van de rivier de Drin, het Centrale bergland gelegen tussen de valleien van de Drin en van de Devoll en Osum, en het Zuidelijke bergland ten zuiden van de Devoll. De hoogste bergentoppen reiken hier bijna tot 2500 meter. De Albanezen noemen ze liefdevol Baba Tomorr, papa Tomorr oftewel ‘de leeuwen die de deur van Albanië bewaken’. Onder Albanië bevindt zich de grens tussen de Euraziatische en de Afrikaanse tektonische plaat, waardoor er aardbevingen kunnen voorkomen. De laatste was in 1979.

Aan de Adriatische kust ligt de Westelijke laagvlakte met een kustlijn van 300 km, waaronder de Albanese Riviera  aan de Ionische Zee. Langs de Adriatische kust zijn er lange zandstranden. Talrijke rivieren komen in de zee uit.  Het land beschikt over een overvloed van waterkracht. Er zijn 11 belangrijke rivieren met 152 zijtakken. In het oosten, aan de grens met Macedonië, zijn een paar grote meren zoals als het Meer van Ohrid en het Prespameer die beide zeer diep en visrijk zijn. De rivieren en meren worden gebruikt voor bevloeiing, voor opwekking van elektriciteit, voor de visvangst en voor toerisme.  

Het landschap is nog redelijk ongerept, ideaal voor planten en dieren. In het waddengebied aan de Adriatische kust zijn er veel broedplaatsen van water- en moerasvogels. Er wordt veel overwinterd. In het Meer van Shkodër en de Buna die er in uitkomt zijn grote vogelpopulaties. Er zijn 270 soorten geteld, waaronder pelikanen, aalscholvers, lepelreigers, grauwe reigers en talloze soorten eenden. Moerasplanten zorgen voor een groen tapijt. Het meer zit vol vis, onder andere karpers en forellen. En ook paling, moeralen en zeepaling. Met een beetje geluk zie je ook zeehonden, robben en dolfijnen. 

In de wouden zitten nog wilde dieren als wolven, beren, wilde zwijnen, gemzen, lynxen en andere wilde katsoorten. In het hooggebergte zijn arenden. In vochtige gebieden slangen en adders.

De vegetatie is divers. Er zijn 3000 verschillende plantensoorten. Veel planten komen alleen in Albanië of omgeving voor, waaronder heilzame kruiden die voor medicinale doeleinden gebruikt worden. Enige wouden zijn vanwege de vele soorten tot Nationaal Park zijn uitgeroepen. Er zijn hier nog maar weinig voorzieningen.