Onze filosofie & doelstellingen

Zo zien wij de toekomst van duurzaam reizen

Wij proberen onze reizen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Dit is makkelijker op te schrijven dan ook daadwerkelijk uit te voeren. Ter voorkoming van misverstanden beschrijven wij hierbij daarom de randvoorwaarden waarbinnen wij onze reizen organiseren. Tevens geven wij je inzicht in onze plannen voor de toekomst. Waar staan we nu en waar willen we heen wat duurzaam ondernemen betreft. Je leest het op deze pagina.

De filosofie van Koning Aap

We blijven een reisorganisatie die reizen organiseert naar bestemmingen binnen en buiten Europa. Dat betekent dat wij – ook in de toekomst – gebruik blijven maken van internationale vluchten. Wel proberen we negatieve effecten hiervan zo veel mogelijk te beperken door non-stop vluchten te stimuleren, bestemmingen in Europa aan te bieden die per internationale trein bereikbaar zijn en ook in de bestemming zelf minder te vliegen.

Ook blijft ons streven om een gezonde winst te maken. Zonder winst hebben wij geen bestaansrecht. Dit betekent dat we regelmatig afwegingen moeten maken tussen aan de ene kant maatregelen om duurzamer te reizen en aan de andere kant commerciële overwegingen. Zo kan het uit duurzaamheidsoogpunt beter zijn om met de openbare bus van Cuzco naar Lima te reizen (Peru) i.p.v. een binnenlandse vlucht te gebruiken. De 17 uur durende nachtbus langs diepe ravijnen zal echter voor veel reizigers een stap te ver zijn. Vandaar dat wij hier de klantgerichte en dus ook commerciële afweging maken om toch een binnenlandse vlucht te gebruiken. Dit soort afwegingen moeten wij dagelijks maken waarbij een goede balans tussen duurzaamheid en commercie gevonden moet worden. Deze afwegingen willen wij transparant met jullie delen.

Wij willen de meest duurzame reisorganisatie worden van Europa (of de wereld). Vanzelfsprekend moet er geen misverstand over bestaan dat wij dit zeker nog niet zijn en nog een (lange) weg te gaan hebben. Op veel onderwerpen kunnen wij nog sterk verbeteren. Wel willen wij op korte termijn veel ingrijpende maatregelen nemen om dit doel te bereiken. Voor sommigen van jullie zullen deze stappen niet ver genoeg gaan en ook te langzaam worden doorgevoerd. Dat is niet te vermijden. Maar binnen het kader waarin wij werken en in vergelijking met andere reisorganisaties, zullen dit grote stappen zijn. Graag krijgen we ook jullie reacties om ons verder te verbeteren.

Verantwoorde doelstellingen

Koning Aap is onderdeel van Adventure Specialists B.V. - hieronder vallen ook de reismerken Shoestring en YourWay2GO. Organisatietransparantie is een belangrijk onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder hebben we onze overkoepelende duurzame speerpunten op een rij gezet. Wat doen we nu en waar willen we naar toe in de toekomst? We zijn –samen met onze reizigers en lokale agentschappen– al goed op weg maar omdat het áltijd beter kan, hebben we de lat voor onszelf hoog gelegd. Onze doelstellingen hebben we opgedeeld in drie thema's (klimaat, lokaal en reisbegeleiders) en gelden voor al onze drie reismerken.

 

Klimaat

Verlaging gemiddelde CO2-uitstoot per reiziger
Je reist CO2-positief – wij compenseren meer dan de volledige CO2-uitstoot van je reis. Maar dat is natuurlijk niet voldoende. We willen ook de gemiddelde uitstoot per reiziger verminderen. 
 Ons doel is om deze uitstoot in 2020 terug te dringen met 10% per reiziger en met 20% per reiziger eind 2021.

Promoten van directe vluchten
Een non-stop vlucht heeft een beduidend lagere uitstoot dan een vlucht met een overstap. Daarom willen we actief stimuleren dat onze reizigers voor een non-stop vlucht kiezen. Dit doen we o.a. door onze reizigers een korting van € 100,- p.p. te geven als zij kiezen voor een alternatieve non-stop vlucht. Daarnaast bieden we meer non-stop vluchten aan.
  In 2020 willen we bereiken dat 20% van onze reizigers kiest voor een non-stop vlucht. In 2021 hanteren we als streefpercentage 30%.

Klantendagen klimaatneutraal uitvoeren
Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen en ons kantoor te beperken en te compenseren, willen we ook onze informatiedagen en Clubdagen klimaatneutraal gaan organiseren.
 Vanaf 2020 zullen al onze informatiedagen en Clubdagen 100% klimaat neutraal georganiseerd worden.

Kantoor ook CO2-positief maken
Naast onze stappen om de uitstoot van onze reizen te beperken en te compenseren, is het ook belangrijk dat ons kantoor CO2-positief wordt.
 In 2020 zullen we 125% van onze CO2-uitstoot compenseren.

Je reist ter plaatse zoveel mogelijk over land
Niet alleen de internationale vluchten leveren veel vervuiling op. Ook de binnenlandse vluchten dragen hieraan bij. Toch zijn er vaak goede alternatieven voorhanden zoals de trein en bus. Dit is niet mogelijk voor alle trajecten.
 We willen het aantal binnenlandse vluchten op onze reizen in 2020 met 30% verminderen en eind 2021 met 40%. Bij de binnenlandse vluchten die we nog blijven aanbieden zullen we uitleggen waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Uitbreiden reisaanbod binnen Europa
Tot nu toe organiseren we vooral reizen buiten Europa zodat een internationale vlucht bijna onvermijdelijk wordt. Door meer reizen in Europa te ontwikkelen, bieden we onze klanten meer mogelijkheden om minder vervuilend te reizen.
 In 2020 bieden we 40 verschillende reizen aan in Europa; in 2021 stijgt dit aantal tot ongeveer 100.

Gratis overnachting als je met de trein naar je Europese bestemming reist
Doordat we nu meer reizen in Europa hebben, wordt het mogelijk voor onze reizigers om per trein naar hun bestemming te reizen. Dit willen we verder stimuleren.
 Onze ambitie is dat eind 2021 minimaal 20% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de bestemming in Europa af te reizen (i.p.v. met het vliegtuig)

Reizigers overtuigen om met de trein naar Schiphol te gaan
De meest milieuvriendelijke wijze om naar de luchthaven te reizen is per trein.
 Onze ambitie is dat in 2020 minimaal 70% van onze reizigers ervoor kiest per trein naar de luchthaven van vertrek te reizen (i.p.v. met de auto).

Lokaal

Wereldwijd steunen wij een aantal projecten met een financiële bijdrage 
Wij kiezen ervoor om een flink aantal projecten op onze bestemmingen te steunen. Wij werken hiervoor samen met onze lokale agentschappen. Ook onze reizigers kunnen deze projecten ondersteunen.
→ Wij streven ernaar om de donaties voor onze lokale projecten samen met onze reizigers te verdubbelen in 2020 en te verviervoudigen in 2021. 

Meer aandacht voor deze goede doelen
Onze lokale projecten willen we meer aandacht gaan geven op onze websites. Zo krijgen onze reizigers een beter beeld van deze projecten. Op deze manier verwachten we meer steun te kunnen geven.
In 2020 zal meer aandacht gegeven worden aan deze projecten. In 2021 willen we jaarlijkse uitgebreide updates geven aan reizigers die donaties hebben gedaan.

Excursies met een duurzaam karakter
Door lokale excursies aan te bieden, kan de plaatselijke bevolking ook profiteren van het bezoek van onze reizigers. Op deze manier komt meer geld bij hen die dit ook verdienen.
In 2021 bieden we in elke reis minimaal 2 optionele excursies of tips aan zodat je zelf ter plaatse je reis kan verduurzamen & je voetafdruk kan verkleinen.

Samenwerken met Travelife gecertificeerde agentschappen
Wij zijn al jaren duurzaam gecertificeerd via Travelife. Ter plaatse willen we in de toekomst alleen samenwerken met agentschappen die dezelfde normen en waarden hanteren die wij belangrijk vinden. De beste garantie hiervoor is als zij ook gecertificeerd zijn.
Op dit moment heeft 35% van onze lokale agentschappen een duurzaamheidscertificaat. We willen dit percentage in 2020 verhogen naar 70%. Aan het einde van 2021 moeten alle agentschappen gecertificeerd zijn.

Excursies met direct contact met dieren verbieden
Animal Welfare is onlosmakelijk verbonden met ons beleid. Reizen en dierenleed gaan immers niet samen. Daarom zijn wij inmiddels gestopt met een groot aantal excursies die dierenleed veroorzaakten. Denk hierbij aan ritjes op olifanten of zwemmen met dolfijnen.
In 2021 zullen we geen excursies meer aanbieden waar direct contact met olifanten en andere dieren, mogelijk is. Het wassen van olifanten is dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk.

Ontwikkelen van een Impact Score
Op dit moment meten wij nog niet hoeveel geld van onze reizen terechtkomt bij lokale ondernemers en de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport). Daarom gaan we een Impact Score ontwikkelen om inzichtelijk maken welk deel van de betalingen uiteindelijk plaatselijk terechtkomt.
→ In 2020 willen we voor al onze reizen de Impact Score berekend hebben. In 2021 willen we dit percentage verhogen met 10%.

Enkel overnachten in kleinschalige, lokale accommodaties
Onze reizigers slapen vaak in kleinschalige accommodaties. Deze accommodaties hebben meer sfeer en veel van onze uitgaven komen terecht in de lokale economie.
Het is onze ambitie om met behulp van onze lokale agentschappen onze accommodaties onder de loep te nemen in de 2020. In 2021 overnachten we tijdens onze reizen alleen nog in kleinschalige hotels/accommodaties die in lokale handen zijn. Hotels van (Internationale) hotelketens zullen we dan niet meer gebruiken.

Verminderen van het plasticverbruik op reis
Plastic afval wordt een steeds groter probleem. Op veel plaatsen hoopt het plastic zich op en is het afval schadelijk. Steeds meer projecten proberen deze afvalberg tegen te gaan.
We streven er naar dat onze reizigers in 2021 geen wegwerpplastic waterfles & plastic tasjes meer gebruiken tijdens hun rondreis. Dit willen we bereiken door in 2020 alle reizigers actief van tips te voorzien en werken we samen met onze reisbegeleiders/gidsen en lokale partners om het gebruik van plastic sterk te verminderen.

Reisbegeleiders

Reisbegeleiders tonen je de duurzame 'hidden gems'
Reisbegeleiders spelen een grote rol tijdens onze reizen. Gelukkig waarderen onze reizigers hun bijdrage zeer. Zij worden hoog beoordeeld in onze enquêtes. Door hun centrale rol kunnen zij een grote rol spelen bij de verduurzaming van onze reizen.
→ Zij geven tips en stimuleren zo onze reizigers om lokale producten te kopen en te eten in kleine, lokale restaurants. 

Reisbegeleiders opleiden zodat zij onze duurzaamheidsfilosofie aan reizigers kunnen overbrengen
Voor reisbegeleiders is al een training opgezet die hen up-to-date houdt over duurzaam reizen.
→ In 2020 heeft 100 % van onze reisbegeleiders de ‘Leading the Way’-training voltooid. Tevens willen we onze ‘duurzaamheidsmodule’ - die we zelf geven tijdens trainingen - uitbreiden en meer actief zijn met tips richting onze reisbegeleiders.  

Nederlandstalige reisbegeleiders minder heen en weer laten vliegen
Op onze reizen met Nederlandstalige reisbegeleiders is het onze ambitie om reisbegeleiders meerdere reizen achterelkaar te laten begeleiden zodat we de CO2-uitstoot per reis kunnen minimaliseren.
→ Naast dat we de CO2-uitstoot van de vliegtickets volledig compenseren willen we het percentage Nederlandstalige reisbegeleiders wat rechtstreeks naar zijn/haar bestemming vliegt verhogen naar 50% in 2020 en uiteindelijk naar 70% eind 2021.