Disclaimer

Over het gebruik van deze site
De informatie op deze website is bedoeld om je te informeren. Ondanks het feit dat Koning Aap zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Koning Aap niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Koning Aap in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Koning Aap wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Koning Aap behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Cookies
Koning Aap maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden opgeslagen. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Waarborging van je gegevens
Deze website wordt beheerd door Koning Aap. Wanneer je gegevens invult op deze site, zal Koning Aap deze gegevens van je verwerken.

Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Koning Aap je privacy, door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door Koning Aap beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Voor vragen over het privacybeleid of de wijze waarop Koning Aap je persoonsgegevens verwerkt, kunt je een email sturen naar [email protected] onder vermelding van ’privacy gegevens’.

Indien je de brochure van ons ontvangt waar je geen prijs op stelt, kun je je naam en adres opsturen naar [email protected], onder vermelding van ’verwijder mijn gegevens'. Wij zullen dan al je gegevens verwijderen uit ons adressenbestand.

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.