Alle algemene veelgestelde vragen over het coronavirus

In maart 2020 stond opeens de wereld op zijn kop, waarna we een lange periode in een zeer uitzonderlijke en nog niet eerder voorgekomen situatie zijn beland, de corona pandemie. De wereld gaat steeds verder open en inmiddels hebben wij al heel wat reizigers weer op reis mogen sturen naar onze prachtige landen binnen en buiten Europa.

Wij hebben er enorm veel zin in en wij hopen jullie ook!

Gaat mijn reis door?

Gelukkig kunnen we weer naar de meeste van onze bestemmingen reizen. Zes tot vier weken voor vertrek hoor jij van ons of jouw reis definitief door gaat. In sommige gevallen brengen we jou hier al eerder van op de hoogte, indien bijvoorbeeld landgrenzen nog zijn gesloten tot een bepaalde datum of wanneer wij van ons lokale partner horen dat het nog niet verantwoord is om te reizen. Samen met onze lokale partners houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.

Wanneer jouw reis niet door kan gaan, helpen wij jou bij het vinden van een andere passende reis, het uitstellen van de reis of annuleren van de reis als dat nodig is. Bij annulering krijg je de reeds betaalde reissom van ons terug.

Wat is het huidige reisadvies?

Voor onze reizen die nog gaan vertrekken, houden wij het reisadvies, dat door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuZa) wordt vastgesteld, nauwlettend in de gaten.
We voeren reizen uit naar bestemmingen met kleurcode groengeel en voor sommige landen ook naar kleurcode oranje. Dit reisadvies is afhankelijk per land of zelfs per regio. Op dit moment staan de kleurcodes niet enkel meer in het teken van corona, maar worden de kleurcodes weer gebruikt voor om de veiligheidssituatie van een land aan te duiden.

Wil je voor jouw bestemming het reisadvies checken? Kijk dan op NederlandWereldwijd.nl of op de Belgische FOD.

Reizen naar code oranje gebieden, hoe zit dat?

Zoals hierboven beschreven zijn de kleurcodes per land op dit moment niet meer corona gerelateerd. Mocht de situatie zich weer voordoen dat de kleurcodes weer gebruikt gaan worden om de corona situatie aan te duiden in een land, dan is het volgende van toepassing:

Al onze reizen worden ‘coronaproof’ uitgevoerd. Wij voeren alleen reizen uit naar landen met een oranje reisadvies als dit veilig en verantwoord kan en er geen (langdurige) quarantaineplicht voor gevaccineerde reizigers bij aankomst van toepassing is. 

Boek jij een reis, dan ben je op de hoogte van het huidige reisadvies (bijvoorbeeld kleurcode oranje) voor deze bestemming. Is op het moment van boeken het reisadvies van jouw bestemming oranje, dan is het oranje reisadvies op een later moment geen reden meer om je reis uit te stellen, om te boeken of te annuleren. Wij gaan er dan vanuit dat jij op de hoogte bent van de eventuele risico’s, zoals de persoonlijke dekking van jouw reisverzekering. Dit geldt uiteraard enkel indien wij de reis kunnen uitvoeren volgens het programma.

Wat gebeurt er als kort voor mijn vertrek het reisadvies wordt aangepast naar code oranje (omwille van corona)?

We voeren ook reizen uit naar bestemmingen met een kleurcode oranje reisadvies. Bij de keuze om de reis uit te voeren staat jouw veiligheid op nummer 1. De brancheorganisatie ANVR staat achter het besluit om reizen uit te voeren naar kleurcode oranje en steunt alle reisorganisaties die deze reizen uitvoeren. Uiteraard zullen wij jullie wel informeren over de veranderende kleurcode en de eventuele aangepaste maatregelen. Wij zullen de reis enkel uitvoeren indien het mogelijk is het programma van de reis uit te voeren zoals gepland (rekening houdend met de Covid-19 richtlijnen).

Wat gebeurt er als tijdens mijn reis het reisadvies wordt aangepast naar code oranje (omwille van corona)?

Als jij als reiziger een pakketreis hebt geboekt (vervoer én verblijf) dan veranderen jouw rechten en plichten niet in deze situatie van corona. Wij als organisator van pakketreizen zijn wettelijk verplicht om, ook in deze situatie, hulp en bijstand te bieden aan de reiziger in het buitenland. Op basis van de lokale regels bepalen we of je reis veilig en voor jou op een prettige manier kan worden uitgevoerd (denk bijv. aan openstelling van bezienswaardigheden, publieke voorzieningen, restaurants, musea, etc.). Wanneer dit niet het geval blijkt, zullen wij jou als reiziger binnen een ‘redelijke termijn’ terug naar huis repatriëren. De niet-genoten reisdagen bij repatriëring worden in dit geval vergoed.

Wat gebeurt er als mijn reis niet door kan gaan door de gewijzigde inreisbeperkingen?

Mocht het zo zijn dat je een reis geboekt hebt naar een land waar Nederlanders vanwege de inreisbeperkingen niet meer welkom zijn, dan zal Koning Aap haar verantwoordelijkheid nemen en mag je kosteloos jouw reis omboeken. Indien je de reis niet kunt/wilt omboeken, ontvang je je geld terug.

Indien Nederlanders wél welkom zijn in een land, maar verplicht in quarantaine moeten bij aankomst, dan kunnen wij de reis niet uitvoeren zoals gepland. Ook in dit geval krijg je de mogelijkheid om je reis om te boeken of je geld terug te vragen. Het is echter wel mogelijk dat jij als reiziger op grond van jouw specifieke, persoonlijke gezondheidssituatie (bijv. niet volledig gevaccineerd) bij aankomst, tijdens je vakantie of bij terugkomst in quarantaine moet. In een dergelijk specifiek geval (d.w.z. geen regel voor álle reizigers) ligt dit in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger. Jij als reiziger hebt onder de wetgeving dan geen recht de pakketreis kosteloos te annuleren.

Wat als mijn bestemming afwijkende of aanvullende eisen stelt aan vaccinaties?

Helaas is het zo, dat onderaan de streep, ieder land zijn eigen ‘plan’ trekt op het gebied van vaccinaties, maatregelen en (in)reisvereisten. Zo geldt voor een land als Oostenrijk dat het Janssen vaccin vanaf 3 januari 2022 niet meer erkend wordt als toegangsbewijs en er een geldigheidsduur geldt voor de overige vaccinaties. Daarnaast geldt voor verschillende landen dat je naast een volledige vaccinatie ook nog een PCR-test moet afnemen voor aankomst in het land.

Maar wat heeft dit voor gevolg voor jou als reiziger? In het algemeen geldt hier dat:

  • Als wij als reisorganisatie de reis niet kunnen uitvoeren zoals gepland (bijv. omdat alle Nederlanders niet worden toegelaten of in quarantaine moeten bij aankomst), wij de reis in overleg met jou als reiziger zullen omboeken of annuleren. Indien je de reis wordt geannuleerd, ontvang jij je geld terug.
  • Als jij als individuele reiziger niet voldoet/kan of wil voldoen aan de eisen van het bestemmingsland, dit in jouw persoonlijke risicosfeer ligt, incl. de kosten die dit met zich meebrengt. Dit geldt dus ook in het geval dat jij één Janssen vaccin hebt gehad, maar de bestemming vraagt om 2 vaccinaties of indien de boosterprik een vereiste is voor de bestemming.

Wat is een digitaal corona Certificaat (DCC)?

Over het algemeen is er binnen de EU-lidstaten afgesproken dat reizigers mogen reizen met het zogeheten Corona Paspoort/het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Hiervoor is de CoronaCheck App (in België: CovidSafe App) in het leven geroepen, waarbij je middels een QR-code jouw vaccinatiebewijs (volledig gevaccineerd), herstelbewijs of negatieve (PCR-)testuitslag moet tonen. Sommige landen hanteren tegenwoordig zelfs een combinatie van een vaccinatiebewijs én een negatieve (PCR-)test als vereisten.

LET OP! Buiten de EU-lidstaten geldt dat je enkel mag reizen met een Engels certificaat van jouw vaccinatiebewijs, en in sommige landen ook met enkel een Engels certificaat van jouw herstelbewijs of negatieve PCR-test. Je kunt hier dus niet reizen met de CoronaCheck App/ CovidSafe App, waarbij je dus moet zorgen dat je in het bezit bent van het internationale reisdocument/ de geprinte Engelse verklaring van jouw vaccinatiebewijs.

Voor Nederlandse reizigers: www.coronacheck.nl/print
Voor Belgische reizigers: www.mijngezondheid.belgie.be | www.burgerprofiel.be

Ik ben niet (volledig) gevaccineerd, kan ik dan wel op reis?

Vanwege de corona pandemie gelden er op veel bestemmingen restricties. Om onze groepsreizen soepel te laten verlopen en de reis veilig en verantwoord te kunnen uitvoeren adviseren wij je dringend om gevaccineerd op reis te gaan! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw medereizigers.

Daarnaast zijn er landen die reizigers enkel toelaten wanneer zij volledig gevaccineerd zijn. Indien je niet volledig gevaccineerd bent kan het land je de toegang weigeren óf een quarantaineplicht opleggen. Wel of niet in het bezit zijn van een (volledige) vaccinatie valt in de persoonlijke risicosfeer van de reiziger, wij kunnen als reisorganisatie hier geen invloed op uitoefenen. Wel adviseren wij je dringend om het wel te doen.

Indien volledige vaccinatie een vereiste is om naar jouw bestemming af te reizen, en jij bent niet volledig gevaccineerd, dan zul je dus zelf zorg moeten dragen voor de gevolgen van deze eventuele onvoorziene wijzigingen/consequenties vanwege COVID-19.

Wij mogen en zullen geen vaccinatieplicht opleggen aan onze reizigers, maar wij adviseren toch dringend om enkel volledig gevaccineerd met ons op reis te gaan. Indien je besluit je niet te vaccineren en toch kiest om op reis te gaan, houd er dan rekening mee dat je zowel voor, tijdens als na de reis (PCR-)testen moet ondergaan, dit is per land verschillend. Je bent hierbij zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de testlocaties ter plaatse en het verkrijgen van de negatieve (PCR-)testbewijzen.

Niet gevaccineerde reizigers verzoeken wij daarnaast om een eenpersoonskamer bij te boeken.

Wat gebeurt er als ik positief test op COVID-19 voor, tijdens of na mijn reis?

Voor meer informatie ver de verschillende scenario’s verwijzen wij je naar ons protocol.

Tot slot

Informeer jezelf altijd voorafgaand aan de reis (ook voorafgaand aan het boeken van de reis) over de (corona)situatie van jouw bestemming, maar win ook informatie in over jouw persoonlijke verzekeringsdekkingen. Uiteraard informeren wij je ook graag over de reis- en annuleringsverzekering die je via ons kunt afsluiten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid om aan de juiste (in)reisvereisten van de bestemming te voldoen, ligt bij jou als reiziger.

Handige websites

* De informatie op bovenstaande websites is onderhevig aan veranderingen, Koning Aap is niet aansprakelijk voor de getoonde informatie en adviezen op deze websites.

Kan Koning Aap mijn reis alsnog aflasten?