Overige informatie Taiwan

Voor volwassenen gelden de volgende invoerbepalingen: je mag belastingvrij 200 sigaretten of 50 sigaren of 250 gram tabak en 1 liter sterke drank invoeren. Er geldt een uitvoerverbod voor souvenirs die gemaakt zijn van beschermde dier- of plantensoorten. Meer informatie over de belangrijkste beschermde soorten met een opsomming van de bekendste ‘foute’ souvenirs vind je op www.ifaw.org. Je mag belastingvrij tot een waarde van 430 euro mee naar huis nemen. Zie ook: www.douane.nl/reizigers
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.