Overige informatie Tadjikistan

De douane is erg streng op alle voorwerpen die worden in- en uitgevoerd.  Voor de export van antiquiteiten of culturele goederen is speciale toestemming nodig. Bij aankomst in Tadjikistan dien je een declaratieformulier in te vullen. De douane zet er vervolgens een stempel op.  Het formulier moet tot aan het vertrek bewaard worden, o.a. om aan te tonen dat je het land niet met meer geld verlaat dan bij binnenkomst. Als je naar huis gaat moet je er rekening mee houden dat je maximaal 430 euro belastingvrij spullen mag invoeren. Download de app ‘douane reizen’.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.