Veiligheid Soedan

Geweld tegen toeristen komt tot dusverre zeer sporadisch voor. Wel moet je zoals overal rekening houden met zakkenrollers. Let goed op je spullen en laat geen geld, mobieltjes of sieraden in de hotelkamer of tent slingeren. Mocht je onverhoopt bestolen worden of iets naars overkomen, zorg dan dat je de app ‘SOS op reis’ gedownload hebt zodat je alle belangrijke telefoonnummers bij de hand hebt.

Reisadvies voor Noord-Soedan
Actuele informatie over de veiligheid in Soedan vind je op de app ‘BZ reisadvies’ of op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz (kijk onder reisadvies Soedan). Kijk dan naar de regio die wij bezoeken: het gebied ten noorden van Khartoem (de Nijlvallei). Ook op http://diplomatie.belgium.be, de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken vind je nuttige reisadviezen.
Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.