Tijdsverschil Rusland

Rusland strekt zich uit over elf tijdzones. Bij officiële zaken zoals treintijden wordt altijd Moskoutijd aangehouden. In het grootste deel van Europees Rusland, dus ook in Moskou en Sint-Petersburg, is het twee uur later dan in Nederland of België. Evenals in de rest van Europa is hier sprake van winter- en zomertijd. De ingangsdata vallen samen met die van de rest van Europa.