Religie Rusland

Ongeveer 82 procent van de bevolking in Rusland is christen. Naast de Russisch-orthodoxen zijn er rooms-katholieken (vooral in Moskou en Siberië), baptisten, joden en moslims.

Russisch-orthodoxe kerk in Rusland
Veel van de liturgie en riten van de Russisch-orthodoxe kerk komen overeen met die van de andere orthodoxe kerken, zoals de Grieks-orthodoxe kerk. Orthodoxe kerken benadrukken de vergoddelijking van de wereld en de opstanding van Christus, terwijl katholieken en protestanten de nadruk leggen op verzoening van de schuld aan het kruis en de vergeving.

Bijwonen van een kerkdienst in Rusland
Russisch-orthodoxe kerken hebben bijna dagelijks een kerkdienst, die meestal om 18.00 uur begint en ongeveer twee uur duurt. Op zondagen en kerkelijke feestdagen is er ook vroeg in de ochtend een dienst. Vrouwelijke bezoekers worden geacht in de kerk een hoofddoek te dragen. Mannen mogen juist geen hoofddeksel dragen. Tijdens de dienst is er nauwelijks gelegenheid om te gaan zitten, maar je mag je wel vrij tussen de gelovigen begeven. Tijdens een Russisch-orthodoxe dienst wordt dikwijls prachtig gezongen. Door een gift in de daartoe bestemde bus, het kopen van kaarsen of snuisterijen in het winkeltje achterin de kerk, steun je de lokale geloofsgemeenschap.