Landschap Rusland

Rusland kent grof genomen drie soorten landschap: de toendra, de taiga en de steppe. In het noorden liggen de uitgestrekte toendra’s die semi-permanent bevroren zijn. Behalve mos en korstmos groeit hier maar weinig. Zuidelijk van de toendra ligt de taiga, een brede band van naaldbomen die het hele midden van Rusland omspant. Net als op de toendra is veel van de grond semi-permanent bevroren. Dat wil zeggen dat de grond tot op een kilometer diepte bevroren kan zijn. In de zomer smelt de toplaag en vormt door muggen vergeven moerassen. De taiga wordt opgevolgd door de steppen, een grote gordel van open grasland, die zich uitstrekt van de Zwarte Zee tot Mantsjoerije. Zuidelijk van de steppe is het landschap gedeeltelijk woestijnachtig. Het meest vruchtbare deel van Rusland ligt ten zuiden van Moskou. Dit is het land van de donkere, humusrijke aarde, ‘zwarte aarde’ (tsjernozjom) die zeer geschikt is voor landbouw.