Uitgebreid rapport DTO

Resultaten Koning Aap

Opgesteld op 21 januari 2015.

Inleiding

Begin 2014 werd Koning Aap de trotse winnaar van de 'Groene Veer'. Deze felbegeerde prijs voor het meest duurzame initiatief binnen de reisbranche werd tijdens de Vakantiebeurs aan Koning Aap en haar twee zusterorganisaties (Shoestring en YourWay2GO) uitgereikt. Deze prijs is een prachtige beloning voor onze jarenlange inzet op het gebied van verantwoord reizen!

Daarnaast werd Koning Aap België begin 2014 door Travelife gecertificeerd!

Alweer een leuk duwtje in de rug om met volle kracht vooruit te gaan! In 2014 hebben we weer een aantal zaken bereikt. Wil je weten wat we in de toekomst nog op het programma hebben staan? We sluiten dit document af met een aantal punten die wij voor 2015 in de planning hebben staan.

Bereikt in 2014

CO2-uitstoot

Als voortrekker in de markt compenseren wij als eerste (middel)grote reisorganisatie de CO2-uitstoot van alle internationale vluchten. In 2014 ging dat om een bedrag van € 39.304,- waarbij 19.750.75 ton CO2 gecompenseerd werd.

Onze reizigers

 • Onze reizigers kunnen ervoor kiezen om de vaste klantenkorting om te zetten naar een donatie aan een van onze projecten. In 2014 hebben 35 reizigers dit gedaan. Dit staat gelijk aan een bedrag van € 1225,-!
 • Op beurzen en infodagen worden duurzame linnen tasjes uitgereikt. Dus geen papier of plastic meer!

Lokale agenten

 • De gedragscode (‘Code of Conduct’) voor onze lokale agenten is ook in 2014 door een aantal nieuwe agenten ondertekend.
 • Onze lokale agenten in Myanmar, Kirgizstan, Tajikistan, Kenia, Nicaragua, Colombia, Suriname, Bolivia en Peru hebben een tweedaagse Travelife training (de organisatie die ons ook heeft gecertificeerd) op het gebied van duurzaamheid gevolgd. Cursus wordt gegeven in samenwerking met de ANVR en Buitenlandse Zaken.
 • In maart 2014 is voor het eerst een agentenbijeenkomst gehouden in Nederland, waarbij naast diverse andere presentaties, een presentatie werd gehouden over verantwoord reizen. Daarbij is uitgebreid ingegaan op ons beleid en plannen voor de toekomst. Dit heeft (hopelijk) tot meer betrokkenheid en bewustwording geleid!

Reisbegeleiders

 • In 2014 hebben we lokaal trainingen gegeven aan reisbegeleiders in Marokko en Zuid-Afrika (2014). Naast de ‘gewone’ training wordt ruim aandacht gegeven aan duurzaamheid door een anderhalf/ twee uur durende brainstormsessie op basis van praktijkvoorbeelden. Ook krijgt ECPAT de nodige aandacht.
 • In het voorjaar van 2014 hebben wij 3 trainingsdagen gegeven aan de huidige Nederlandse reisbegeleiders, waarbij anderhalf uur werd ingeruimd voor duurzaamheid: in de vorm van een presentatie en een brainstormsessie. De training werd gegeven door leden van het DTO-team. De feedback die naar voren kwam tijdens deze trainingen (soms algemeen, soms specifiek voor een regio of land) is verzameld en verstuurd naar alle reisbegeleiders en kantoorpersoneel.

Website

 • Op de websites worden nu diverse ‘duurzame’ tips vermeld (in de breedste zin van het woord: leuk/authentiek/anders!). Deze staan genoemd onder de kop Écht op reis? TIP. Dit is nog werk in uitvoering, maar op veel van onze bestemmingen vind je deze tips al terug in de dag tot dagbeschrijving van de reis. Het gaat om ongeveer 3 tot 4 onderwerpen per reis die worden uitgelicht.
 • Ook onder het kopje ‘bewust op reis’, onder ‘meer reisinfo’ staat specifieke landeninformatie vermeld. Zo komt duurzaamheid onder een andere noemer terug op meerdere pagina’s op de website.

Excursies

 • Dankzij de werkgroep ‘dierenwelzijn’ van de ANVR liggen er nu duidelijke richtlijnen voor excursies waarbij dieren betrokken zijn.

Vrijwilligerswerk

 • In november 2014 bezochten 3 van onze medewerkers de Voluntourism conferentie voor een interessante middag met veel informatie over alle voor- en nadelen van het aanbieden van vrijwilligerswerk, en hoe dit voor verbetering vatbaar is.
 • Nieuw is ons vrijwilligerswerk in Ecuador. Ook ons project in Costa Rica heeft een nieuwe locatie gekregen. Om verschillende redenen zijn ook een aantal projecten afgevallen.

Partners

 • In 2014 zijn wij lid geworden van het MVO – netwerk toerisme. Het Netwerk Toerisme van MVO Nederland is een samenwerking tussen reisorganisaties, toeristische opleidingen, NGO’s en overheid die door kennisuitwisseling, inspiratie en het ontwikkelen van initiatieven duurzaam toerisme willen bevorderen in de toeristische sector. Een keer per jaar (in juni) wordt een conferentie georganiseerd waar diverse thema’s op het gebied van verantwoord reizen worden behandeld (de Groeneveld conferentie). Het MVO Netwerk Toerisme valt onder MVO Nederland.
 • Koning Aap participeert in werkgroepen (vaak in ANVR verband). Zo zijn wij onderdeel van de zogenaamde ‘koplopersgroep’ als het gaat om verantwoord reizen. Verder zitten wij in samenwerkingsverbanden ten aanzien van dieren- en mensenrechten.
 • Ten slotte zijn wij onderdeel van de zogenaamde CARMATOP: in 2013 zijn we, samen met onder andere 10 Nederlandse tour operators en 2 hogescholen, in een tweejarig project gestapt dat zich ten doel heeft gesteld de kooldioxide emissies van reispakketten eenvoudig in kaart te kunnen brengen. Met als toekomstig doel die informatie ook duidelijk naar de consument te kunnen communiceren, en reispakketten te kunnen verbeteren voor wat betreft hun uitstoot.
  Ook hiervoor vielen we in de prijzen, want in 2015 ontvingen we, samen met de partners, wederom een ‘Groene Veer’.

Kantoor

 • Diverse personeelsleden (ongeveer 25) hebben een externe cursus gevolgd op het gebied van verantwoord reizen en het communiceren van ‘duurzaamheid’ naar onze klanten. Zonder per se het woord duurzaamheid te gebruiken! Dit alles onder de bezielende leiding van Xavier Font.
 • Diverse leden van het DTO-team gingen naar conferenties, lezingen etc… zoals de Groeneveldconferentie, de Ray Anderson lezing  en het forum kinderrechten.
 • In het personeelshandboek van 2014 is het thema duurzaamheid toegevoegd.
 • Op 1 november 2014 heeft een aantal medewerkers (17) van kantoor meegedaan aan de Natuurwerkdag, bij de Lange Bretten in Amsterdam . Tijdens de Natuurwerkdag werk je mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap in eigen land.
 • Zowel voor het energie-, papier- en watergebruik als de afvalverwerking, hebben wij sinds 2014 een systeem geïmplementeerd dat dit meet. Hiermee hebben we een accuraat meetinstrument dat bijhoudt wat elk jaar verbruikt word, en kan aan de hand daarvan dit verbruik eventueel worden bijgesteld.
 • Ons kerstpakket bestond geheel uit regionale Belgische producten.

Een greep uit onze actiepunten voor 2015

 • Hoe benaderen we klanten als het gaat om duurzaamheid. Speciale ludieke acties? Nog beter benadrukken wat we nu al doen!
 • Agenten blijven stimuleren en adviseren om duurzame accommodaties te gebruiken, onder andere door checklists ter beschikking te stellen die agenten kunnen helpen hun keuzes te vergemakkelijken en accommodaties in staat stellen verbeteringen aan te brengen.
 • De reisbegeleiders blijven betrekken door middel van nieuwsbrieven, mails en trainingen. Altijd op de hoogte houden van veranderingen. En vragen naar tips op reis. Het is belangrijk de dialoog open en gaande te houden.
 • Duurzaamheid is in 2014 beter geïntegreerd op de gehele website in plaats van verstopt op 1 pagina! Dit is nog wel werk in uitvoering en zal in 2015 verder worden voortgezet.
 • Er wordt (ook in de toekomst) nauwkeurig gekeken naar het aanbieden van excursies met dieren, waarbij dierenwelzijn hoogste prioriteit heeft. Ondertussen zijn hiervoor door de ANVR richtlijnen ontwikkeld die verspreid zullen worden onder onze diverse partners.
 • Analyseren van het interne verbruik van gas, water en licht en zo de CO2 footprint van het bedrijf berekenen.
 • Kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met de NS voor vervoer van en naar Schiphol.
 • 1 x per jaar, te beginnen in 2015, enquête over duurzaamheid onder klanten uitzetten.
 • In navolging van 2013 en 2014: organiseren vrijwilligersdag personeel in oktober/november 2015.

Foute ingave

Gelieve een correct e-mailadres op te geven aub.

Er is iets fout gelopen...

Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
De pagina herladen kan misschien helpen.

E-mail is reeds geregistreerd
Het opgegeven e-mail adres bevindt zich reeds in ons nieuwsbrief systeem.
Inschrijving gelukt!

U bent succesvol ingeschreven op de nieuwsbrief.